Praktiskt GDPR-arbete för företag

Med hjälp av den här kursen får du en praktisk metod som du kan använda för att följa kraven i dataskyddsförordningen.

Kursen innehåller förklaringar av vad som gäller och konkreta tips och råd om vad du behöver göra för att följa de viktigaste kraven.

Nästan alla avsnitt innehåller checklistor som gör att du enkelt kan kontrollera att du har vidtagit de åtgärder som krävs. 

900kr

Därför ska du läsa denna kurs

Behöver du en praktisk arbetsmetod för GDPR? Eller behöver du endast hjälp med en enskild fråga? Oavsett vilket finner du svaret i denna kurs. Med hjälp av denna kurs får du kunskaperna du behöver för att självständigt kunna vidta de åtgärder som krävs för att följa GDPR.  

Den här kursen har skapats för att kursledaren i sitt arbete har lagt märke till att många mindre och mellanstora företag inte känner till hur de ska arbeta med GDPR eller var man bör börja. Den här kursen ger förslag på arbetsmetoder och sätt att lösa vanliga problem på, liksom vilka dokument som måste upprättas. 

Kursen består av ett antal inspelade avsnitt där kursledaren förklarar vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på. Du kan alltid ställa frågor till kursledaren i kursplattformen. 

Detta ingår i kursen

Förklaringar av de viktigaste reglerna

Tips, råd och sammanfattningar av vad du behöver göra

Praktiska arbetsmetoder för GDPR

Checklistor så att du kan kontrollera dina åtgärder

Förteckning över de dokument du ska och bör ha

Möjligheten att ställa frågor i kursplattformen

Detta lär du dig (bland annat)

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

Vi har verktygen som hjälper dig bestämma din roll.

Hur upprättar man en personuppgiftspolicy?

Vi förklarar hur du ska göra.

Vilka dokument måste man ha?

Vi har förteckningen med de dokument som krävs.

Personuppgiftsbiträdesavtal - hur gör man?

Vi har tips och råd. 

Rättslig grund - vad bör man tänka på?

Vi ger dig verktygen för att bedöma.

Samtycke - hur ska det upprättas?

Reglerna är många, vi har sammanfattningar och exempel.

Kursledare

Kursinnehåll

Erik Rosqvist

Erik Rosqvist

Kursledare

Erik Rosqvist är jurist och hjälper regelbundet företag med bland annat GDPR och dataskydd. Han har tidigare undervisat i civilrätt på såväl Stockholms universitet som Södertörns högskola. Han har även upprättat ett stort antal GDPR-mallar för DokuMera som har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagare.

 • Varför ska du läsa denna kurs?
  5 minuter
 • Organisera ditt GDPR-arbete
  7 minuter
 • 3.1 Kartlägg din verksamhet
  8 minuter
 • 3.2 Behandling av personuppgifter
  10 minuter
 • 4.1 Om att identifiera rättslig grund
  10 minuter
 • 4.2 Avtal
  8 minuter
 • 4.3 Rättslig förpliktelse
  5 minuter
 • 4.4 Myndighetsutövning och allmänt intresse
  4 minuter
 • 4.5 Berättigat intresse
  30 minuter
 • 4.6 Samtycke – en sammanfattning
  30 minuter
 • 4.6.1 När kan samtycke användas?
  6 minuter
 • 4.6.2 När är samtycke olämpligt?
  8 minuter
 • 4.6.3 Hur utformar man ett giltigt samtycke?
  10 minuter
 • 4.6.4 Vem kan lämna sitt samtycke?
  3 minuter
 • 4.6.5 Hur kan man inhämta samtycke?
  6 minuter
 • 4.7 Grundläggande intresse
  3 minuter
 • 5.1 Följ de grundläggande principerna
  11 minuter
 • 5.2 Behandling av känsliga personuppgifter
  14 minuter
 • 6.1 Säkerhetsarbete – ett riskbaserat förhållningssätt
  12 minuter
 • 6.2 Säkerhet enligt GDPR
  13 minuter
 • 6.3 Tekniska och organisatoriska åtgärder
  6 minuter
 • 6.4 Utvärdera dina åtgärder
  4 minuter
 • 7.1 Om att upprätta biträdesavtal
  8 minuter
 • 7.2 Begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
  10 minuter
 • 7.3 Så här bestämmer du din roll
  14 minuter
 • 7.4 Vad ska ett biträdesavtal innehålla?
  13 minuter
 • 8.1 Om lagringsminimering
  9 minuter
 • 8.2 Bestäm lämplig lagringstid
  11 minuter
 • 9.1 Om de registrerades rättigheter
  13 minuter
 • 9.2 Rätt till tillgång
  14 minuter
 • 9.3 Rätt till rättelse
  7 minuter
 • 9.4 Rätt till radering
  8 minuter
 • 9.5 Rätt till begränsning
  8 minuter
 • 9.6 Rätt till dataportabilitet
  6 minuter
 • 10.1 Upprätta en personuppgiftspolicy
  20 minuter
 • 11.1 Vem ska föra register?
  13 minuter
 • 11.2 Vad ska registret innehålla?
  11 minuter
 • 11.3 Hur ska registret föras?
  11 minuter

Frågor och svar

Vem riktar sig kursen till?

Främst till dig som behöver en praktisk arbetsmetod för att följa GDPR, men också till dig som behöver hjälp med enskilda frågor i GDPR. 

Måste jag betala med kort?

Nej, du kan betala med faktura också. Hör av dig till oss på info@recollecta.se och hur många licenser du vill ha, så hjälper vi dig.

När får jag tillgång till kursen?

På en gång när du betalar med kreditkort! När du har betalat kan du alltså börja läsa kursen på en gång.

Om du i stället vill betala med faktura kommer du att få tillgång till kursen mycket kort efter att du har kontaktat oss.

Hur länge har jag tillgång till kursen?

Du kan läsa kursen under ett års tid från dagen för anmälan.

Finns det någon som förklarar innehållet om jag inte förstår?

Ja, du kan när som helst ställa frågor till kursledaren om du behöver ytterligare förklaringar. 

Kan jag ladda ned kursinnehållet?

Nej, du kan inte ladda ned föreläsningarna. Dessa måste du lyssna på i kursplattformen. Du kan däremot ladda ned de olika checklistorna.

Kan jag läsa kursen när jag vill?

Ja, du bestämmer själv när du läser kursen. du har tillgång till den dygnet runt i ett års tid. 

Är innehållet aktuellt? Juridik förändras snabbt.

Ja, kursen uppdateras vid förändringar i rättsläget, dvs. när domstol eller tillsynsmyndighet kommer med ny vägledande praxis.

Får jag något kursintyg?

Ja, när du är färdig med kursen får du ett elektroniskt kursintyg.

Vill du läsa kursen? Anmäl dig här!